عکس و بیوگرافی مطالب جالب و خواندنی و متن ترانه آهنگ خوانندگان http://persio.mihanblog.com 2020-03-29T00:33:14+01:00 text/html 2014-02-27T07:12:27+01:00 persio.mihanblog.com کورش عكسهای جالب و خنده دار سری ششم http://persio.mihanblog.com/post/386 <div align="center"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/80/0.661959001392368035_parsnaz_ir.jpg" alt="" height="443" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="609"></div> text/html 2014-02-26T18:31:35+01:00 persio.mihanblog.com کورش عكسهای جالب و خنده دار سری سوم http://persio.mihanblog.com/post/383 <div align="center"><img src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/06/Funny-Pictures_FarsV-Com-37.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-02-26T07:18:06+01:00 persio.mihanblog.com کورش عكسهای خفن و خنده دار سری هشتم http://persio.mihanblog.com/post/388 <div align="center"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/80/0.677519001392105549_parsnaz_ir.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-02-26T04:23:18+01:00 persio.mihanblog.com کورش عكسهای جالب و خنده دار سری دوم http://persio.mihanblog.com/post/382 <div align="center"><img src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/06/Funny-Pictures_FarsV-Com-24.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-02-25T04:17:43+01:00 persio.mihanblog.com کورش عكسهای جالب و خنده دار سری اول http://persio.mihanblog.com/post/381 <div align="center"><img src="http://img.doostiha.ir/uploads/2013/06/Funny-Pictures_FarsV-Com-31.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-02-23T04:56:45+01:00 persio.mihanblog.com کورش مورد داشتیم ... http://persio.mihanblog.com/post/380 <font size="2">مورد داشتیم دختره Pm داده میگه که چرا با لب تاب میام ف ف سرعت پایینه ولی با گوشی میام سرعت خوبه؟؟؟ <br> <br> بهش میگم الان با چی هستی؟؟؟ <br> <br> میگه با شلوارک و تاب زرد؟؟؟ :|:|:|:|:|:|:|<br> <br> من دیگه حرفی برای گفتن ندارم یکی یه اسلحه بهم بده میخوام خودکشی کنم<br>***************************************<br>ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﮐﻼﭺ<br> ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮ<br> ﺑﮕﯿﺮﻩ... </font><br>***************************************************<br> text/html 2014-02-22T04:54:17+01:00 persio.mihanblog.com کورش مرد هم قلب دارد... http://persio.mihanblog.com/post/379 <font size="2">مرد هم قلب دارد...<br>فقط صدایش یواش تر از صدای قلب یک زن است...<br> مرد هم در خلوتش برای عشقش گریه میکند...<br>شاید ندیده باشی..<br>اما همیشه اشک هایش را در البوم دلتنگیش قاب میکند...<br> هروقت زن بودنت را میبیند...<br>سینه را جلو میدهد...<br>صدایش را کلفت تر میکند....<br>تا مبدا...لرزش دست هایش را ببینی....<br> مردکه باشی...دوست داری...از نگاه یک زن مرد باشی...نه بخاطر زور بازوها!<br> مثل تو دلتنگ میشود...بهانه میکیرد...تو این هارو خوب میدانی...<br> تمام آرزویش این است که سر روی پاهایت بگذارد...تا موهایش را نوازش کنی...<br> عاشق بوی موهای توست و بیشتر از تو به اغوش تو نیاز دارد...<br> چون وقت تنهایی...خاطره ی تو اورا امیدوار میکند...<br> آری مرد هم قلبی دارد.... </font> text/html 2014-02-18T04:35:22+01:00 persio.mihanblog.com کورش مطالب جالب و خواندنی http://persio.mihanblog.com/post/377 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15.199999809265137px;">میلیونها و میلیاردهاآدم تو این دنیا هستن و همشون میتونن بدون تو زندگی کنن،</span></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; text-align: center;"><span style="font-size: 15.199999809265137px;">آخه من بدبخت چرا نمیتونم.</span></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; text-align: center;"><span style="font-size: 15.199999809265137px;"><br></span></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; text-align: center;"><span style="font-size: 15.199999809265137px;">**********************</span></div><div style="text-align: center;"><div class="clearfix post_one_body" style="margin: 20px 0px 0px; padding: 0px 10px; direction: rtl; text-align: start;"><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15.199999809265137px; text-align: center;"><span style="font-size: 15.199999809265137px;">منِ بیــــچاره مـــدت هـــاست کــــسی را مخـــــاطبِ</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><br></font></div><font face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15.199999809265137px;">شعـرهایم کــــرده ام</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15.199999809265137px;">کـــه خــــــیلی وقت است غــــــایب اســـــت !</span></div></font><font face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15.199999809265137px;">گاهی آنچنان مزخرف میشوم که برای دیگران</span></div></font><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15.199999809265137px;">قابل درک نیستم !</span></div></font><font face="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15.199999809265137px;">حتی عزیزترین کسم را از خودم میرانم !</span></div></font></div><div style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15.199999809265137px;"><br></div><div class="clearfix post_extra_tools_box" style="font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 11.199999809265137px; margin: 20px 10px 10px 0px; padding: 0px; direction: rtl; text-align: start;"></div></div> text/html 2013-11-10T03:51:59+01:00 persio.mihanblog.com کورش مطالب جالب و عاشقی http://persio.mihanblog.com/post/376 <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">می‌تونم تو لحظه‌های بی‌كسیت، واسه تو مرحم تنهایی باشم</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">می‌تونم با یه بغل یاس سفید، تو شبات عطر ترانه بپاشم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ..</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><br> </span><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">می‌تونم از آسمون قصه‌ها، واسه تو صد تا ستاره بچینم</span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="AR-SA">می‌تونم حتی اگه دلت نخواد، واسه تو روزی هزار بار بمیرم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ..</span></font></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span dir="LTR" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;</span></font></p> text/html 2013-08-27T12:51:35+01:00 persio.mihanblog.com کورش پ نه پ جدید http://persio.mihanblog.com/post/375 <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دستمال کاغذی گرد کردم گذاشتم تو بینی م<br>مامان بزرگم میگه بینیت خون اومده؟<br>پ نه دیدم از دماغم داره هوا میاد<br>گفتم حتما پنچر شدم فعلا اینو رد کنم که بادم خالی نشه</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p> <p class="imgarticle"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">رفتم مغازه میگم cd دارید؟<br>میگه خام؟<br>پ ن پ تنوری باشه با قارچ و پنیر</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p> <p class="imgarticle"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">میگه شما تو خونه همش سه تا بچه این؟<br>پ ن پ بابام مارو نمونه زده اگه مقرون به صرفه بودیم<br>ایشالله خط تولید انبوه رو راه اندازی بکنه</font></p> text/html 2013-08-26T02:44:30+01:00 persio.mihanblog.com کورش بیوگرافی ابوالفضل پور عرب+عکس http://persio.mihanblog.com/post/374 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="color: #800080;"><strong>بیوگرافی ابوالفضل پورعرب</strong></span><br>&nbsp;ابوالفضل پور عرب متولد ۱۳۴۰ در تهران است وی&nbsp; فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانش سرای هنر است.تا به حال ۳ بار ازدواج کرده و ۳ فرزند دارد ، آخرین همسر او آناهیتا نعمتی بوده که چند سالی است که از وی جدا شده ، فعالیت در تئاتر را از سال ۱۳۵۹ آغاز کرد و نخستین بار در نقش کوتاهی در فیلم زخمه ظاهر شد.&nbsp;ابوالفضل پور عرب همچنین در فیلم دزد و نویسنده به عنوان دستیار کارگردان حضور داشته است. به خاطر بازی در فیلم عروس در جشنواره نهم فیلم فجر خوش درخشید و در جشنواره پیونگ یانگ (۱۳۷۳) جایزه بهترین بازیگر مرد را گرفت. او در سال ۱۳۷۵ و در پانزدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم مردی شبیه باران جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد.<br></font><div align="center"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/hha4.jpg" alt="بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب" title="بیوگرافی ابوالفضل پورعرب ,ابوالفضل پور عرب"></div> text/html 2013-08-21T13:44:01+01:00 persio.mihanblog.com کورش بیوگرافی شبنم قلی خانی + عکس http://persio.mihanblog.com/post/372 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شبنم قلی خانی در نوزدهم آبان سال 1356 در تهران به دنیا آمد،او دارای دیپلم ریاضی فیزیك است،در دانشگاه در رشته ی تئاتر قبول شد و گرایش طراحی صحنه را انتخاب كرد.چندی بعد در كنكور كارشناسی ارشد در گرایش كارگردانی تئاتر مشغول به تحصیل شد و هم اكنون فارغ التحصیل این رشته است،وی كارش را از سال 1375 با تئاتر آنتیگونه آغاز كرد و در سال 76 با همین تئاتر، در شهر تئاتر شهر بر روی صحنه رفت،اولین كار او باعث شد، وی با بازی در فیلم سینمایی «مریم مقدس» به كارگردانی شهریار بحرانی چهره شود. به سال 79 بود كه او یك شبه ره صد ساله پیمود</font><br><br><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fun1013.jpg" alt="شبنم قلی‌ خانی,عکس شبنم قلی‌ خانی" title="شبنم قلی‌ خانی,عکس شبنم قلی‌ خانی"></div> text/html 2013-08-20T13:39:05+01:00 persio.mihanblog.com کورش بیوگرافی ملیکا زارعی ( خاله شادونه )+ عکس http://persio.mihanblog.com/post/373 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ملیکا زارعی برزی(خاله شادونه) در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۴ در تهران به دنیا آمد، رشته حقوق قضایی خوانده است ،از سال سوم دبستان <br><br>فعالیت هنری خود را با اجرا در برنامه ی تازه ها از شبکه ۲ آغاز کرد ،و در سال ۸۲ در سریال دوران سرکشی یک سکانس بازی کرد و بعد <br><br>در مجموعه مهر خاموش بازی کرد و از سال ۸۳ همزمان با قبولی در دانشگاه به عنوان مجری برنامه کودک و با نام خاله شادونه مشغول <br><br>به کار شد ،</font><br><br><div align="center"><img src="http://85.10.205.181/akairan/biografiaka/bio1//a067384713183102a.jpg" alt="بیوگرافی خاله شادونه" title="بیوگرافی خاله شادونه" height="235" width="368"><br></div> text/html 2013-08-13T19:30:57+01:00 persio.mihanblog.com کورش بیوگرافی لادن طباطبایی + عکس http://persio.mihanblog.com/post/370 <p align="justify"><font color="#000000" face="Tahoma" size="2">لادن طباطبایی ایرانی ـ بازیگر تأتر ، سینما و تلویزیون <br>متولد تهران ، دیپلمه علوم تجربی و لیسانس بازیگری تأتر از دانشكده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران .<br><br>گذراندن دوره سه ماهه فیلمنامه نویسی و تحلیل فیلم در كلاسهای كارگاه آموزش فیلمسازی ، زیر نظر فریدون جیرانی و فرخ انصاری بصیر.<br></font></p><p align="center"><img style="border: 0px initial initial;" title="لادن طباطبایی" src="http://www.bestonline.ir/images/doc/1390/06/02/iob9n1kar7mza6czv.jpg" alt="alt"></p> <font face="Tahoma" size="2"></font> text/html 2013-08-13T03:48:39+01:00 persio.mihanblog.com کورش بیوگرافی لعیا زنگنه + عکس http://persio.mihanblog.com/post/369 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لعیا زنگنه (زادهٔ ۱۳۴۴ در تهران) از بازیگران سینما و تلویزیون است. او دارای مدرک کارشناسی تئاتر از دانشگاه هنر می‌باشد، یک دوره کلاس آموزش نقاشی را نیز گذرانده‌است.<br></font><div align="center"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fun841-4.jpg" alt="لعیا زنگنه, بیوگرافی لعیا زنگنه,عکس لعیا زنگنه" title="لعیا زنگنه, بیوگرافی لعیا زنگنه,عکس لعیا زنگنه"></div>